Fight Club

Sportsko društvo “Pobjednik” Brčko organizovalo polaganje za svoje članove

Polaganje za pojaseve u karateu
Sportsko društvo "Pobjednik" Brčko
Dana 02.02.2020 godine u sali JU Peta osnovna škola – Centralna Brčko, Sportsko društvo Pobjednik Brčko, organizovalo je polaganje za svoje članove.

Polaganju je pristupilo 82 kandidata i svi su uspješno položili za veća kyu zvanja/pojas. Ispitnu komisiju sačinjavali su predsjednik komisije Dragiša Jovanović majstor karatea 6 DAN i licencirani ispitivač ispred karate saveza republike srpske, član komisije Mehmedalija Brkić majstor karatea 5 DAN licencirani ispitivač ispred karate saveza republike srpske i Amna Šehić majstor karatea 1 DAN.

Za 9 kyu ( bjelo-žuti) položili su:

  1. Antić Gabrijela 2. Marić Miriam 3. Zahirović Azur 4. Šabanović Emelah 5. Grabež Mirko 6. Bečirević Muhamed, 7. Dedić Aldin, 8. Lević Tarik, 9. Zahirović Samed, 10. Kurtalić Harun, 11. Žižić Mela, 12. Šišić Medina, 13.Joha Armela, 14. Osmanović Đulijano, 15. Muratović Suad, 16. Jusić Vedad, 17. Joha Edna, 18. Kantić Armela, 19. Sefer Eldin, 20. Salatović Ana, 21. Joha Sabina, 22. Raketa Milan, 23. Serdarević Dalia, 24. Mujanović Muhamed, 25. Aljić Daris, 26. Radovanović Viktor, 27. Hodžić Ajdin, 28. Osmanović Đulijeta, 29. Kurtalić Maid, 30. Muratović Irma, 31. Ferhatović Đuro, 32. Ikić Marina, 33. Hadžić Nejla, 34. Trašić Isamil, 35. Antić Antonio, 36. Hodžić Daris, 37. Grgić Mijo, 38. Josić Petra, 39. Andrić Tomislav, 40. Lovrić Helena, 41. Pejić Mihael, 42.Pejić Ivan 43. Pranjić Marko 44. Pranjić Magdalena 45. Hercegovac Elma 46. Pranjić Delfa i 47. Tadić Petar.

Za 8 kyu ( žuti pojas ) položili su:

  1. Ranisavić Filip ,2. Zukić Aldin, 3. Čandić Kemal, 4 .Nikolić Marcel, 5. Jovanović David, 6. Čandić Sulejman, 7. Ibrišimović Emrah, 8. Čandić Mersed, 9. Ibrišimović Eman, 10. Perišić Marija, 11. Breščaković Katijan i 12. Perišić Ivan.

Za 7 Kyu ( oranz pojas ) položili su:

  1. Čačković Latifa, 2. Hasanbašić Esma, 3. Hasikić Lejla, 4. Trakošević Anisa, 5. Cvolić Adna, 6. Šećić Daut, 7. Ranisavić Elena, 8. Hasikić Hasan, 9. Đorđević David, 10. Hasikić Asima, 11. Trakošević Anis, 12. Savić Stanko, 13. Kapković Jusuf, 14. Rodić Petra i 15. Čačković Benjamin.

Za 6 kyu ( crveni pojas ) položili su:

  1. Nanić Emina, 2. Čačković Saliha i 3. Hasnabašić Emina.

Za 5 kyu ( zeleni pojas ) položili su:

  1. Šehić Nadija i 2. Kuč Ajdin.

Za 4 kyu ( plavi pojas ) položila je 1. Matijević Kristina.

Za 3 kyu ( ljubičasti pojas ) položio je 1. Pisarić Boris.

Za 2 kyu ( smeđi pojas ) položio je 1. Osmanolaj Arsim.

Komisija je ocijenila šest najboljih članova Sportskog društva Pobjednik Brčko, a to su Antić Gabrijela, Čačković Latifa, Hasikić Lejla, Kuč Ajdin, Kurtalić Maid i Raketa Milan. Ovi članovi će biti nagrađeni besplatnim odlaskom na takmičenje.

Uprava Sportskog kluba Pobjednik Brčko distrikt BiH, čestita svim kandidatima koji su uspješno položili za veća kyu zvanja.

Facebook Komentari