9EAD6A4C-AF6F-4C4A-85EF-1FCCEB61A0E1

9EAD6A4C-AF6F-4C4A-85EF-1FCCEB61A0E1

Sportal

Sportal.ba je prvi sportski portal na prostoru Brčko distrikta. Cilj je predstaviti sport, sportske kolektive, istaknute pojedince, koji imaju potrebu za promocijom i medijskim predstavljanjem svojih aktivnosti, rezultata i planova na sportskom polju, a do sada nisu bili adekvatno predstavljeni u medijima.